СТИХЪТ

Стихът е слово
по-ярко от шлифован
бляскав диамант.

Категория:

Comments

По Angel Popov -
„Стихът е слово
по-ярко от шлифован
бляскав диамант...“ :

СЛОВО е СТИХЪТ -
по-ярко от шливован
бляскав диамант ...

Не знае що е
стих , но знае - щом без стих
е ... , ... без душа е ...

ПОЕТЪТ /по rhymefan/
Не знае що е
стих, но без него знае,
че без душа е...

По Angel Popov -

„Не знае що е
стих, но без него знае,
че без душа е...“ :

Не знае що е
СТИХ , но знае , че без НЕГО ...
без душа е ...

...................................................................................................................................

Уважаеми господин Попов ,
Така трябваше да изглежда текстът , а не както по-долу текстът :

„Не знае що е
стих , но знае - щом без стих
е ... , ... без душа е ...“ .

Ала робувам (и все още) на скелето 5-7-5 срѝчки , което робуване ограничава .
Ако се използува трикът от ренесансова Испания - последната срѝчка от предния ред да се
прехвърли на следващия ред и ако този трик се приложи в случая , може би ще се получи и
следният вариант :

Не знае що е
СТИХ , но знае , че без НЕ -
ГО ... без душа е ...

Това напълно би удовлетворѝло скелето 5-7-5 , но си е НАГАЖДАНЕ .
Затова може би п`о е за предпочѝтане вариантът :

Не знае що е
СТИХ , но знае , че без НЕГО ...
без душа е ...

( сѝреч скеле 5-8-4 срѝчки ) .

И за пореден път БЛАГОДАРЯ за „щафетното спѝсване“ на идеи и изобщо !

СВРЪХЍСКРЕНО - rhymefan .

И аз благодаря за щафетното допълване, rhymefan! Езикът има своя логика, поезията - също, най-трудното е да съвпаднат. Първото е майсторство, или занаят, а второто - вдъхновение, но не може без истинска любов и към двете, за да се срещнат...

По Angel Popov - „ ... не може без истинска любов ... “ :

Говорим ли за
ЛЮБОВТА изобщо , ѝ
изповядваме :

„ЛЮБОВ , ТИ СИ НА
ЖИВОТА СМЍСЪЛ И
СЪДЪРЖАНИЕ !!!“

Говорим ли за
НЕЯ в смѝсъл за блѝжен -
свръхзначещ , ИСКРЍМ :

„Ти си СМЍСЪЛЪТ
и СЪДЪРЖАНИЕТО
на живота ми* !!!“

..........................................................

респектѝвно* -

„Ти си СМЍСЪЛЪТ
и СЪДЪРЖАНИЕТО
на живота ни* !!!“

Pages