ТРИЕДИНСТВО /по rhymefan/

Триединството
Бог-Човек-Вселена е
любвеобилност.

Човечеството
извън триединството
е обреченост...

Категория: