спòмени

спòмени нахлуват
бързо се преплитат
спòмени бушуват
шумолят и питат

спòмени играят
ловко се нагаждат
спòмени дълбаят
пеят и досаждат

в спòмени се спъват
спòмени прескачат
в спòмени се смеят
вътрешно ... и плачат

Категория:

Comments

Спомени връхлитат,
кацат. И отлитат.

Спомени ненужни,
избледнели. Чужди.

Спомени красиви,
смешни. И горчиви.

Ще ги близне пламък.
После- дим да няма...

Pages