( *** )

с молба лятото
да озноѝ всичкия
вселенски прèхлад

Категория:

Comments

Адът на лятото

Пожълтели листа, похабени цветя...
Не сезонно, а болни от суша.
Не разстила килим от бои есента.
Още лято е- късно, задушно.

Даже птиците жадни не пеят навън.
Умърлушени в локвите лягат.
Няма нощи прохладни, ободрителен сън,
няма даже прегръдки на прага.

Уморено е всичко от този застой.
А в гърдите е тежко. И пусто.
Постоянни прогнози за безмилостен зной
и безводни, напукани устни...

Път към ада... Но Господ се смили изведнъж
и небето свирепо настръхна.
И пороен се люшна най- прохладният дъжд.

Съживена, земята въздъхна.

вместо акро-отговор

Литват мечти озарени и преискрометни
Ярко от слънце огрети
Тупкат сърца окрилени и БОГУ заветни
ОБИЧ усмихнато свети

Лятото, дъждовно чак до вчера,
днес нахлу на бързи обороти.
Върху хълма пак се покатери
и обърна хода на живота.

Pages