ВОЙВОДАТА

Баща ми ми разказваше, че през 30-те години на миналия век с няколко студенти посетили военния комендант на Априлското въстание в Брацигово Лазар Илиев от с. Аликочово /сега капитан Димитриево/, бивш хайдутин и войвода. По време на въстанието в Брацигово било събрано населението от 6 околни селища, в т. ч. и от Аликочово. Военният комендант бил врял и кипял в битки и въвел строг ред сред въстаниците и многобройното население. Веднъж един търговец изкарал буре с вино да припечели нещо. Комендантът продупчил бурето и излял виното с думите: "Дошли сме кръв да леем, а не вино да пием!". При срещата студентите учтиво се обърнали към вече стария човек с господин Илиев, както било официалното обръщение тогава. Старецът ги изгледал сурово и казал: "Какъв господинчо съм ви аз на вас? Аз съм войводата Лазар Илиев!" Коригирали се веднага студентите и разговорът за въстанието потръгнал в съвсем друга атмосфера. Дори сабята си от онова славно време им показал войводата...

Категория:

Comments

сякаш самото
въстание изригва
с нова сила и

мощ на войвода Лазар
Илиев от гърдите

Наистина, rhymefan, в душата на Войводата докрай е живял този несломим копнеж, наречен Свобода и Съвършенство. Малко след това Войводата напуска белия свят. Дано поне малко от този вечен копнеж продължава да живее в душите на нас българите. Благодаря за чудесното осмисляне на урока, дал ни Войводата Лазар Илиев!

Благодаря за войводското допълнение, Николай! Наред с Васил Петлешков и поп Сокол - Никола Боянов /апостол и председател на революционния комитет на въстанието в Брацигово/ войводата Лазар Ииев е третата легендарна фигура на славното и вероятно най-добре организирано въстание през оня бунтовен април на 1876 година. Голяма е заслугата за това на безстрашния и кален в битки с поробителя войвода Лазар Илиев. Написах го, за да помогна да не бъде забравено неговото родолюбиво и жертвоготовно дело. Младото българско поколение има пред кого да се прекланя и на кого да подражава...

Pages