ДЕТЕТО /по rhymefan/

Всяко дете е
роден поет, защото
сам Бог е поет...

Категория: