January 2016

ЗЛОТО /по rhymefan/

Всяка държава
озверява, в която
зло управлява...

Пребиване на 64-годишен от 16-годишен „ученик“

освирепява
се и озверява се
в една „държава“

и за кой ли път по ред
не се овъзмездява

СЪЖИТЕЛСТВО

Финансовото робство е
съжителство на бедните
с охолството на банките...

ХАРЕСВАНЕ

Който само себе си харесва,
кратко го харесват другите...

ГОЛЕМИ И МАЛКИ

Раждаме се еднакви,
но ставаме различни
според делата си...

РАЗТРОЕНИЕ

Обичам Родината,
почитам държавата,
но мразя управата...

За тридесет сребърника

Най-голямото
ДОБРО, разменено за
сребро, е ЛЮБОВ!!!...

ОПТИМИЗЪМ И ПЕСИМИЗЪМ

Мъдростта е оптимизъм,
а глупостта - песимизъм,
както доброто и злото,
любовта и омразата...

ВЛЮБВАНЕ

Влюбване е всичко,
което правим от сърце.
Тогава сме щастливи...

Вариации на тема „котка“

Кòтка не пàда
по гръб, а на з`ъби и
нòкти се нàда...

На гръб не пàда
кòтка, че на з`ъби се
и нòкти нàда...

На з`ъби се и
нòкти нàда кòтка, и
по гръб не пàда...

Кòтка се нàда
на з`ъби и нòкти, и
г`ърбом не пàда...

Pages