ХУДОЖНИК И ПОЕТ

Харесал художникът Репин вдъхновеното лице на поета Маяковски и неговия буен перчем и го помолил да му позира. Съгласил се Маяковски и в уреченото време се появил в ателието на Репин.
- Но защо си остригал буйната си коса? - изненадал се Репин.
- Не знаех, че ще рисуваш косата ми, а не мен - отговорил Маяковски...

Категория:

Comments

различни неща
са излъчването на
творба и творец

С талант лиричен
човекът пресъздава
света космичен...

Pages