ЕСЕННИ БРЕЗИ

Брезата златни листи рони
като пендари под дъжда
и зъзнат голите й клони
като сирачета в студа.

Къде е модната им дреха
с цвета на лятна резеда?
Защо самотни, без утеха
ридаят клоните в дъжда?

Южнякът топъл ще разлисти
от студ скованите брези
и пак капчуците сребристи
ще ронят пролетни сълзи.

Категория:

Comments

Уважаеми господин Попов ,

Благодаря за есенната красота
и за копнежа ѝ по пролетта !

Под влияние на стихотворението на Angel Popov - „ЕСЕННИ БРЕЗИ“ :

осеяха листата на брезата
земята с есеннобожествена позлата
и в белотата на кората на брезата
усещаш чистотата на душата

Благодаря, Wendy и rhymefan, за сърдечната подкрепа! Тъжна е есента, но и красива. Където има красота, има и надежда за по-добри човешки времена и сезони...

Pages