РАЗБИРАНЕ

/по Г. Бербенков/
Разбрах, че не ме разбра,
но и той разбра,
че не го разбрах.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Разбрах, че не ме разбра,
но и той разбра,
че не го разбрах.“ :

Разбрах , че не ме
разбра , но и той разбра ,
че не го разбрах .

Благодаря за прекрасното хайку, rhymefan! Голяма разбиране пада понякога! Но и от него има полза - няма излишни илюзии...

Pages