ЗАБРАВА /по Г. Бербенков/

Често забравяме
най-необходимото
и помним излишното...

Категория: