КЪСМЕТИ

Без да краде иска да е
късметлия мнозинството,
но късметите са падат
само на малцинството...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Мнозинството иска да стане богато, без да краде,
но само малцинството забогатява...“

Богато , без да
краде , иска да стане
мнозинството , но

забогатява
само малцинството ...

Уви, rhymefan, почти невъзможно е днес да станеш богат без да крадеш. Благодаря за новата по-изразителна подредба!

По Angel Popov -

„ ... почти невъзможно е днес да станеш богат без да крадеш. “

Богàт да стàнеш
днèс , без да крадèш , почтѝ
е невъзмòжно ...

Да стàнеш богàт
е почтѝ невъзмòжно днес ,
бèз да крадèш ...

Невъзмòжно е
почтѝ - богàт да стàнеш
днèс , без да крадèш ...

.........................................................................................

Бèз да крадèш днес -
да стàнеш богàт , е почтѝ ( респектѝвно : поч -
тѝ ) невъзмòжно ...

Благодаря за многото варианти, rhymefan! Стана нещо като наръчник за крадене. Ето още един за всеки случай:
Да станеш богат
почти невъзможно е
без да крадеш днес...

Pages