РОЖБИ /по rhymefan/

Слънце, пролетта
обичай, за да ражда
чудни рожби тя!

Категория:

Comments

по Angel Popov -

„Слънце, пролетта
обичай, за да ражда
чудни рожби тя...“

Слънчо пролетта
обича, за да ражда
чудни рожби тя!

Pages