КАТО ЦВЕТЕ ТИ СИ

Du bist wie eine Blume
Хайнрих Хайне

Ликът ти като цвят е
прекрасен, чист и мил,
но скръбно е сърцето
щом гледа цвят унил.

Главата нежно с длани
обгръщам, скръб прикрил
и моля Бог да грейне
ликът пак чист и мил.

/по превод от немски на rhymefan/

Категория:

Comments

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за щафетата!

Стихът на Хайне е досущ звезда,
около която обикалят преводи -
все повече и повече -
в световен мащаб.

за светилата
на стиха е преводът
им за отплата

Pages