ЛЕЧЕБНО УПРАЖНЕНИЕ НА ПРОФЕСОР НИШИ

Гърбосложен на кревата
волно махайте с краката,
същото с ръце правете,
ръкомахайки и с двете.
Здравето се подобрява
и човек се подмладява...

Категория:

Comments

и духът се закалява
и душата възсиява

и светът се единява
и мирът се възцарява

на Земята Рай настава
и се овековечава

Така е, rhymefan! Когато Здраве и Мирът царуват Щастие и Рай настават и Сърцата се очовечават...

Pages