ЩЕДРОСТ/по rhymefan/

Ръка, която
на жадните помага,
е чисто злато...

Категория: