котешки валс

обичам
--те--
-пѝси-

--за--
-мене-
спомнѝ
--си--

обичам
--те--
-пѝсе-

--ти--
---с--
--мен-
споделѝ
---се---

---о---
--пѝси--
---о---
--пѝсе--

--за--
-мене-
-борѝ-
--се--

--о--
-пѝсе-
--о--
-пѝси-

сърцето
--ми--
--тѝ--
--си--

Категория:

Comments

Красиво и закачливо! Липсва само музиката! Адмирации!

Pages