КРЪЩАВАНЕ

Свети Йоан в река Йордан кръщава,
а Ботев в борбата за свята Свобода!
Поклон на двамата велики Пророци!
Честито Богоявление
и Ботево рождение!

Категория: