РАЗЦЪФВАНЕ /по rhymefan/

Погалени от
южнякът, дърветата
плодни разцъфват.

Категория: