ДУХЪТ

С Любов създаден
Човекът е подобен
на Дух свободен...

Категория: