ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ

Най-тежка е
царската корона.
Олекването
от нея започва...

Категория: