МИСЛИТЕ

Мислите сърдечни,
скромни и човечни,
ще пребъдат вечни,
щом са всечовечни.

Категория: