ЯТО ПТИЦИ

Зарад алчни политици
нямат старите парици
и отлитат като птици
нашите деца и внуци.

Категория: