ТЪРСИ ПАРАТА!

Всяко замазване,
или подмазване,
значи облажване.

Категория: