ВИРТУОЗ И БОС /басня/

Всеки в нещо виртуоз
няма нужда да е Бос.
Босът жаден е пост,
че за другото е прост.

Категория: