ОГЪНЯТ

Лумна в небесата
на Исус звездата,
да горят сърцата
с обич на Земята.

Категория: