ДУМИ

Всеки дума сладки думи,
но без труд са само глуми
и най-сладките локуми.

Категория: