ЗЛОБА

Които злобеят,
за Рая копнеят,
но в Ада живеят.

Категория: