СИЯНИЯ

Сърцата и души човечни
като звезди сияят вечни,
дори когато са далечни.

Категория: