ЗАВИСТТА

Които завиждат,
сами се обиждат,
че тъпи се раждат.

Категория: