РОДИТЕЛИ И РОЖБИ

Майката ни е Земята,
Таткото са Небесата,
а наградата - Децата!

Категория: