СВЕТЛО И ТЪМНО

Ако вътре е светло
и навън ще светлее,
ако вътре е тъмно
и навън ще тъмнее...

Категория: