ЧАТАНЕ

От много чатане
и малко четене
настъпва мачкане
на всяко мислене!

Категория: