САТИРИЦИ

Отбор сатирици,
дори с патерици,
волни сме моряци,
а не речни раци!

Категория: