ГОРДОСТ

Горди и правдиви,
за да сме щастливи,
но не горделиви!

Категория: