ДО СВИДАНЬЯ, ДРУГ МОЙ!

Сбогом, друже, сбогом ненагледен,
който в мен се, в моите гърди,
обещава всеки миг последен
да се срещнем, както и преди.

Сбогом, мили, без ръце и слово,
не присвивай устните в печал,
да умреш в живота не е ново,
но и жив с известен е финал.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
/превод от руски/

Категория: