нашите

нашите мъки
какво са пред тези на
Via Dol(o)r`osa

Категория:

Comments

Нищожни са, но както е тръгнало, заприличват на мъките на много хора, rhymefan...
Да, Голготата,
преди бе чужда, днес е
като нашата...

Pages