злото

злото в каляска
се в`ози и слягат я
нея нал`ози

Категория: