за

за греховете
си ... с прошкопрошение ...
да се помолим ...

Категория: