ПОДВИГЪТ

Като животът вечен,
космичен и сърдечен
е подвигът човечен!

Категория: