КАКВО ...

Какво повече
от - да ощастливяваш
и бъдеш щастлив ?!...

Категория:

Comments

Няма за добавяне! Това са двете необходими страни на щастието...
Бъди човечен
и помагай и други
да са човечни!

щастието е
СТИХ - сиреч изкуство на
невъзможното

Pages