В ...

В църква ЛЮБОВ ни
пом`оли да влезем на
БОГ МЛАДЕН`ЕЦЪТ

С църква ЛЮБОВ да
се сраснем ни м`оли от
КР`ЪСТА АГН`ЕЦЪТ

Категория: