ПЧЕЛАТА - РАБОТНИЧКА :

„ До себе си не
свъртай търтей , че ще си
те разнебѝти !... “

Категория: