МЕЧТИ

Човекът с мечти
крилат е почти,
но трудно лети!

Категория: