Какво ...

Какво е това - "Учител" ? -

Една духовна обител ,

в която човек празнува ,

че жив е и съществува !

Категория: