СПОМЕНИ

Спомените вечни
са дела човечни
и слова сърдечни!

Категория: