ЖИВОТ И СВОБОДА

Свобода без живота няма,
а робски живот е измама!
Свобода и живот са двама,
свързани в дружба голяма!

Категория: