March 2013

РАВНОДЕНСТВИЕ

Немилостива възраст,
Дантево прозрение!
Почти отгатвам в тебе
на своя дух контурите.
Съзвездия неясни
зад тях са очертани,
а вътре в тях бушува
материя неукротена.
Бягащ от признания,
жаден за разбиране,
какво ми носиш още
нечувано, невиждано?
Немилостива възраст!
Вгледана еднакво
към изгрева и залеза,
бедна на илюзии,
хора и приятелства
загубила по пътя,
нима ми обещаваш
вселената в замяна?
Бляскаща в движение,
в миг себе си разкрила,
потъваща в безкрая,

На Wendy

белият лист е
самотен и стене без
твоите думи

свобода

... свобода ... братство ...
... равенство ... добруване ...
... мир ... любов ... вятър ... (?) ...

любов

... без теб , любов , се
немощее и в тъга
душа пустее ...

кука

Кука със стръв те
подлъга , риб`оче , от
волно поточе ...

Чакаш в жив`арник ...
Кръвт`а ти дан`о други
рѝбки отпр`ати ...

всяка

всяка дума - стих ...
всеки стих - живот ... всеки
живот - свръхлюбов ...

ДЕМОКРАЦИЯ

Прилича днешната България
на истински Армагедон,
същинска дяволска лотария,
начело с мрачния Мамон.

Подобно нова инквизиция,
задгърбила човечността,
зад маската на демокрация
наднича хищно алчността.

защо (жаргонно - в такт осем осми)

защо при справка скатавка

ЧЕТИРИТЕ СВЕТОВНИ БЕДИ

Сигурно някой ще каже: само четири ли? И ще бъде напълно прав. Но има четири, които властват съвсем законно и пречат светът да стане по-човечен и нормален. Тези узаконени беди са покровителствани, ако не от всички, то поне от най-силните страни. Настоящето не претендира, че открива Америка, но се опитва да ги посочи и обясни отново. Кои са тези беди? Първата, и може би най-голямата, е печатането на парични знаци без златно или стоково покритие.

попр`ав

"Смерт(и)ю смерть попр`ав ..." -
на отрицанието
отрицание

отрицание
на отрицанието -
"Смерт(и)ю смерть попр`ав ..." ...

Pages