ВЛАСТНО ВРЕМЕ

Настъпи Август царствен,
след Юлий месец властен,
народ - плебей нещастен
да стане войн Божествен!

Категория: