ПОЗНАНИЕ

Всяко страдание ражда познание,
но познание само чрез страдание
е хитро и престъпно оправдание!

Категория: